Pastolių montuotojų mokymo programa registruotiems darbo biržoje

Asmuo registruotas „Darbo biržoje“ ir atitinkantis nustatytus požymius, turi teisę gauti nemokamus Mokymus, pagal skelbiamus projektus ir programas.

 • Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto "Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA- V-404 "Jaunimo užimtumo didinimas" Nr. 07.4.1-ESFA- V-404- 02-0001.

  Programos “Naujas startas” trukmė (nuo 2015 m. gruodžio 9 d. iki 2018 m. rugsėjo 8 d.)

  Programos tikslas: Padidinti 16-29 m. amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

 • Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 7.3.1 konkretų uždavinį “Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą”

  Programos trukmė (nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d.)

  Programos tikslas: Padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti.

Taip pat vykdomos ir kitos Programos, su kuriomis galite susisipažinti Darbo Biržoje, visą reikiamą informaciją suteiks Jūsų konsultantas (-ė).

Jei Jums patvirtina galimybę mokytis NEFORMALAUS mokymo, mes

Siūlome pastolių montuotojo mokymų programą (assistant scaffolder), darbui su:

 • sisteminiais (layher allround);
 • tradiciniais - vamzdiniais (tubelock) pastoliais.

Kursų metu suteikiamos praktinės ir teorinės žinios. Asmuo vertinamas laikant egzaminą.
Baigus mokymų programą išduodamas Pastolių montuotojo kvalifikacinis pažymėjimas. Mokymų trukmė 2 sav. (10 d.d. 80 val.).

Taip pat, kad galėtumėte dirbti ES statybų sektoriuje, turite turėti

Darbų saugos kursus „VCA basic“

Kursų metu susipažinsite su darbų saugos teisės aktais, rizikos faktoriais, nelaimingų atsitikimų ir katastrofų situacijomis, pavojingomis medžiagomis, gaisro ir sprogimų apsaugos priemonėmis, saugos įrankiais ir mašinomis, elektros keliamais pavojais, kėlimo pavojais, darbo aukštyje sauga, darbu pavojingose zonose, darbų saugos ergonomika, asmens apsaugos priemonėmis.

Sėkmingai išlaikius egzaminą mokinys gauna darbų saugos B-VCA diplomą.
Kursų trukmė 3d. d., paskutinę kursų dieną laikomas egzaminas.
Įgytas sertifikatas galioja Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Danijoje ir kt.
Pažymėjimas galioja 10metų.

Visą šį mokymų paketą gausite per 10 d.d. neformalaus mokymo kursų metu.

Great support

Mus rasite

Nemuno g. 2, Mitkūnų k., Kauno raj. LT-53457

Rekvizitai

 • UAB Technical Training Center
 • Įmonės kodas: 304489709
 • Elektrėnų g. 25, Kaunas
 • El. paštas: info@techtc.eu
 • Mob. Tel.:
 • +37067494949
 • +37067006963
 • +37068420245